NOVEMBER 2018

Oktober er forbi og vi har skapt flere gode barndomsminner med tur til Teknisk museum for førskolebarna, dagstur til Sundby med gårdsbesøk og Høsttakkefest med mange gjester. I november skal vi lage lanterner til Adventshagen og månedens tema er realfag/naturfag på barnehagevis.

Løkka barnehage skal være med å gi barna gode barndomsminner, en god barndom og et godt grunnlag for livslang læring! Dette mener vi kan oppnås i en kombinasjon av flere faktorer: Opplevelser, læring, lek, mestring, fri utfoldelse, trygghet, omsorg og vennskap.

Vi er en enavdelings barnehage som holder til i Holter IF sine lokaler. Barna er i alderen 1-5 år.

Barnehagen startet opp 1. august 2005 og feiret 5-årsjbileum med tur til Kristiansand i august 2010.

10-årsjubileet ble markert med Løkka-festival lørdag 6. juni 2015. En dag fylt med underholdning og aktiviteter for alle barn som har gått i Løkka gjennom disse 10 årene. Foreldre og famile var også med!