SEPTEMBER 2018

Nå er det nye barnehageåret godt i gang! Høsten er her og med den forberedelser til høsttakkefest i oktober. "Høstens grøde" er månedens tema og vi skal lage mat av grønnsaker fra egen hage og frukt. Lørdag 15. september skal vi være med å feire Holter IF sitt 100-årsjubileum. Kom og besøk oss på stand og lekeplass!!

Løkka barnehage skal være med å gi barna gode barndomsminner, en god barndom og et godt grunnlag for livslang læring! Dette mener vi kan oppnås i en kombinasjon av flere faktorer: Opplevelser, læring, lek, mestring, fri utfoldelse, trygghet, omsorg og vennskap.

Vi er en enavdelings barnehage som holder til i Holter IF sine lokaler. Barna er i alderen 1-5 år.

Barnehagen startet opp 1. august 2005 og feiret 5-årsjbileum med tur til Kristiansand i august 2010.

10-årsjubileet ble markert med Løkka-festival lørdag 6. juni 2015. En dag fylt med underholdning og aktiviteter for alle barn som har gått i Løkka gjennom disse 10 årene. Foreldre og famile var også med!