Nye vedtekter

Vi har revidert vedtektene våre vedr. antall eiere og areal.